Editor

Doç. Dr. Murat YORULMAZ

Editör Yardımcıları

Öğr. Gör. Dr. Ayşe TAŞ
Arş. Gör. Sayit ÖZBEY
Asist. Öğr. Gökçe ÖZKAN
Asist. Öğr. Eren Yasin EMEN

Articles from last issue