Amaç ve Kapsam


AMAÇ

Amfora, denizcilik alanındaki güncel gelişmelerin, yeniliklerin ve yapılan özgün çalışmaların bilim dünyası ile paylaşılmasına ve açık erişimli olarak yayımlanmasına imkân sağlayacak dijital bir ortam sunmayı ve aynı zamanda da olumlu ya da olumsuz yönleriyle bu gelişmelerin tartışılabileceği akademik bir platform olmayı amaç edinmiştir.

KAPSAM

Amfora, açık erişimli, odağında denizcilik alanı olan çok disiplinli, çift kör hakem politikası uygulayan, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi tarafından yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanan bilimsel bir dergidir.

Dergide etik kurallara uyumlu olarak hazırlanmış deneysel çalışmalar, özgün araştırma makalesi, derleme, olgu sunumu, çeviri, konferans bildirisi, yasa incelemesi, karar incelemesi, kitap incelemesi, kısa bildiri ve editöre mektup türündeki çalışmalar yayımlamaktadır. Dergiye kabul edilecek yazılar ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip ve başlıca; deniz işletmeciliği, gemi yönetimi, deniz ulaştırma işletme yönetimi, deniz ulaştırmasında insan faktörü, gemi insanlarının eğitimi, lojistik, deniz ulaştırma lojistiği, denizcilik ekonomisi, denizcilik politikaları, deniz hukuku, deniz jeopolitiği, deniz turizmi, denizcilikte emniyet ve güvenlik, deniz ve çevre kirliliği, deniz teknolojisi, gemilerde enerji ekonomisi ve verimliliği, gemi yakıtları, seyir mühendisliği, gemi simülasyonları, gemi elektroniği, kontrol ve otomasyonu, gemi makineleri, gemi ve yat tasarımı ile uygulama alanı denizcilik olan konuları kapsamaktadır.