Yayın Etiği ve Editörlerin Sorumlulukları


YAYIN ETİĞİ

Amfora, bilimsel yayınların kalitesini korumak, kamuoyunun bilimsel bulgulara güvenirliğini korumak ve orjinal fikirlerin itibarinı sağlamak amacı ile belirli etik kuralları takip eder. Amfora, yayın etiği komitesi (COPE) bağlıdır ve onların davranış kurallarını uyarak uygulama kılavuzlarına en iyi şekilde bağlı kalmayı amaçlar (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors and COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors).

Amfora’ya yazılarını gönderen yazarlar, çalışmalarının orijinal olduğunu ve başka bir yerde yayınlanmadığını veya yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmadığını onaylar. Ayrıca yazarlar gönderilen makalelerin diğer makale ya da çalışmalarından kısmen veya tamamen kopyalanmadığını veya intihal olmadığını onaylar. Yazarlar makaleleri ile ilgili potansiyel çıkar çatışması veya kısmi faydaları olmadığını onaylar.


Amfora, yayınlamadan önce gönderilen bütün çalışmalarda intihal olup olmadığını kontrol edecektir. Yayın sürecinin herhangi bir aşamasında intihal tespit edilirse yazara(lara) yeniden çalışmayı yazma talimatı gönderilecektir. İntihali önlemek için her makale Turnitin tarafından taranacaktır. Herhangi bir çalışmanın %30’unda intihal olması durumunda makale reddedilecek ve yazara bilgi yazısı gönderilecektir. Yazarlara yayına göndermeden önce makale içeriğini ücretsiz çevrimiçi yazılımlar kullanarak kontrol etmesini şiddetle tavsiye ederiz.

Amfora, gönderilen çalışmaların tarafsız bir şekilde değerlendirilmesi ve yazarlar ile hakemler arasındaki fiili ya da potansiyel çıkar çatışmalarının önlenmesi için gerekli düzenlemeleri yapar.

EDİTÖRLERİN SORUMLULUKLARI

Yayın Sorumlulukları ve Bağımsızlık
Tüm Amfora editörü ve editör yardımcıları dergideki değerlendirme ve kararlarında bağımsızdır. Hiçbir dış ve/veya iç faktör kararlarını etkileyemez. Editörler herhangi bir olumlu ve/veya olumsuz kısıtlamaya maruz kalırlarsa, kısıtlamaya dahil olanlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar. Diğer yandan editörler dergide verdikleri kararlardan sorumludur. Dergi editörö, dergi içeriğinden ve zamanında yayınlamadan sorumlu tek kişidir.


Gizlilik ve Çıkar Çatışması
Dergi editörleri ve yardımcıları gönderilen çalışmaları yayın kurulu dışındaki 3. Kişilerle paylaşması ve/ veya kendileri kullanmaları yasaktır. Bir editör ile bir yazar veya yazarın çalıştığı kurum arasında işbirliği veya rekabet açısından bir çıkar çatışması varsa değerlendirme sürecini yönetmek üzere Yayın Kurulu'ndan başka bir üye görevlendirilir.

Yayın Kararları

Editörler, alanında uzman en az iki hakem tayin ederek gönderilen makalelerin hakem incelemesini sağlar. Çalışmaların araştırmacılar ve okuyucular için önemi, hakem raporları, intihal ve telif hakkı ihlali hukuki konular olarak dikkate alınarak bir makalenin yayınlanması kararından editör sorumludur. Editör, kararını diğer editör yardımcıları ve hakemlerle tartışabilir.