Denizcilik Alanında İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik ve İçerik Analizi

Author:

Year-Number: 2022-1
Number of pages: 20-42
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uluslararası ticaret asıl olarak denizyolu üzerinden gerçekleştiği için denizcilik sektörü aynı zamanda küresel ekonominin temel yapı taşlarından biri olarak görülmektedir. Artan deniz trafiği, taşınan tehlikeli ve zararlı yüklerin artması, maliyetli liman inşaatları dikkate alındığında, denizcilik sektöründe liman ve çalışanlarının güvenliğini sağlamak oldukça önem arz etmektedir. Limanlarda meydana gelen kazalar işçilere, limana ve çevreye farklı boyutlarda zararlar verebilir.

Bu çalışmanın amacı, denizcilik alanında iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan makale ve bildirilerin bibliyometrik ve içerik analizini yapmaktır. Bu amaca yönelik olarak TR Dizin, Google Akademik, Acar Index, Sobiad, Asos Index, ProQuest veri tabanlarından ve yönetim organizasyon kongrelerinden, örgütsel davranış sempozyumlarından, iş sağlığı ve güvenliği sempozyumlarının bildiri kitaplarında yer alan çalışmalar; çalışmaların iş sahalarına göre konu alanları, makalelerin ve bildilerin yazarlarının cinsiyetleri, çalışmalarda kullanılan veri tipleri, çalışmaları yürüten araştırmacı sayı ve unvanları, çalışmalarda kullanılan kaynak sayıları, çalışmaların bitirildiği yıllar, çalışmalarda kullanılan anahtar kelimeler gibi değişkenler ile bibliyometrik ve içerik analizleri yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulguların, gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse denizcilik alanlarına ilgi duyan araştırmacılara konu ile ilgili istatistikler sunduğu, ayrıca yapılan içerik analizi neticesinde birçok makale ve bildiriyi aynı anda inceleme imkanı verdiği düşünülmektedir.

 

Keywords

Abstract

Since international trade is mainly carried out by sea, the maritime sector is also seen as one of the basic building blocks of the global economy. Considering the increased sea traffic, the increase of dangerous and harmful cargoes carried, and costly port constructions, it is very important to ensure the safety of the port and its employees in the maritime sector. Accidents at ports can cause different levels of damage to workers, the port, and the environment. The aim of this study is to analyze the bibliometric contents of articles and papers on occupational health and safety in the field of marine. For this purpose TR index, Google Academic, Acar Index, Sobiad, Asos Index, ProQuest databases and management organization congresses, organizational behavior symposiums, work health and safety symposiums in the paper books; subject areas according to the fields of work of the studies, genders of the authors of articles and familiarities, data types used in studies, number of researchers and titles used in studies, source bibliometric and content analyses were performed with variables such as numbers, years of completion of studies, keywords used in studies. It is thought that the findings of the research provide statistics on the subject to researchers interested in both occupational health and safety and maritime fields, as well as the opportunity to examine many articles and papers at the same time as a result of the content analysis.

Keywords