Denizde Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme ve Protokolün Deniz Haydutluğu, Seyir Güvenliği ve Deniz Terörü İlişkisi

Author:

Year-Number: 2022-1
Number of pages: 80-88
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gemilerin seyir güvenliğini sağlamak ve deniz ticareti yollarının güvenli şekilde hizmet vermesini temin edebilmek için Birleşmiş Milletler (UN) ve Dünya Denizcilik Örgütü (IMO) uluslararası mevzuatlar ortaya koyarak denizlerde gerçekleşebilecek ve suç olarak kabul edilecek yasadışı eylemlerin “Kanunsuz suç ve ceza olmaz.” ilkesi kapsamında unsurlarının belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmada uluslararası denizcilik ilişkili mevzuatta belirlenmiş yasadışı faaliyetler incelenmiş, öncelikle Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ndeki (UNCLOS 1982) “deniz haydutluğu” kavramının kapsamı ele alınarak kapsamın darlığı anlatılmış, ardından Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasa Dışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme’de (SUA 1988) geçen “Seyir Güvenliği” kapsamı değerlendirilerek “Deniz Haydutluğu” ile ilişkisi ortaya koyulmuş ve akabinde Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasa Dışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokol (SUA 2005) ile ortaya çıkan “Deniz Terörizmi” kavramı “Seyir Güvenliği” ile ilişkilendirilmiştir. 

Keywords

Abstract

In order to secure the safety of navigation of ships and to ensure that maritime trade routes provide safe service, international regulations have been introduced by the United Nations (UN) and the World Maritime Organization (IMO) and studies were carried out to determine the action elements of illegal activities that may take place in the seas and can be considered as crimes within the scope of the principle of "There is no crime or punishment without law". In this study, illegal activities determined in international maritime-related legislation were examined; first of all, the scope of the concept of "Sea Piracy" in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) is discussed and the narrowness of the scope is explained, then the scope of "Safety of Navigation" and its relation with “Sea Piracy” in the Convention for the Prevention of Unlawful Acts Against the Safety of Navigation at Sea (SUA 1988) is evaluated. Subsequently, the concept of "maritime terrorism", which emerged with the Protocol on the Prevention of Unlawful Acts Against the Safety of Navigation at Sea (SUA 2005), was associated with "Safety of Navigation".

Keywords