Karadeniz Ereğli Liman Bölgesindeki Sıvı Dökme Yük Taşıyıcılarının Yakıt Tüketimi ve Ortaya Çıkan Emisyonlarının Hesaplanması

Author:

Year-Number: 2022-2
Number of pages: 28-47
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı, Karadeniz Ereğli liman bölgesindeki liman ve demirleme operasyonlarında tanker gemilerinden kaynaklanan salımların hesaplanmasıdır. Hesaplama, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan veriler yardımıyla yapılmıştır. Limana gelen gemilerin ortalama gross tonajı belirlendikten sonra, ortalamaya benzer gros tonajlı bir gemi için uygulanabilir bir deniz dizel jeneratör seti bulundu. Üreticinin veri sayfası, deniz dizel jeneratörlerinin özelliklerini verdi ve jeneratörlerin çalışma modlarını, elektrik gereksinimlerini ve yük paylaşımını belirlemek için bir okyanus gemisi tanker gemisinden alınan operasyonel veriler kullanıldı. Çalışma modlarının kullanım saatleri için liman ve demirleme gemiden toplandı Sıvı dökme yük gemilerinden kaynaklanan gemi salımlarının belirlenmesinde tümevarımsal yöntem kullanılmış ve bulgular Türkiye'nin iç sularındaki tüm tanker kaynaklı emisyonlarla karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, belirtilen bölgede yanaşma operasyonları sırasında tanker gemileri tarafından 5.257,79 t gemi dizel yakıtı tüketildiğini ve 16.856.49 t CO2, 505.27 t NOx ve 52.58 t SOx salınımına neden olduğunu göstermiştir. Bu istatistikler, yeşil liman uygulamaları ile limandan gemilere elektrik sağlanarak jeneratörlerin kullanılmasını önlemenin önemini vurgulamaktadır.

Keywords

Abstract

The objective of the study is to calculate the emissions sourced by tanker vessels at port and anchorage operations in the Karadeniz Ereğli port region. The computation was performed using data that was authenticated by the Turkish Ministry of Transport and Infrastructure. A practicable marine diesel generator set for a vessel with a similar gross tonnage to the average was found after the average gt of the ships that arrived at the port was established. The manufacturer's data sheet gave the specs for the marine diesel generators, and operational data from an oceangoing tanker vessel was used to determine the generators' operating modes, electrical requirements, and load sharing. The port and anchorage for the operation modes' times utilization hours were collected from the vessel The inductive method was used to determine ship emissions sourced by liquid bulk carriers, and the findings were compared to all tanker-based emissions in Turkey's inland waters. Findings indicated that 5,257.79 t of marine gas oil was consumed and resulting in 16,856.49 t of CO2, 505.27 t of NOx, and 52.58 t of SOx emitted by tanker vessels during berthing operations in the specified region. These statistics emphasize the significance of cold ironing with green port applications.

Keywords